LinkedIn for your car - Smartby sensorer

Førerstøttesystemer benytter smart vision sensor for overvåking og varsling av potensielt farlige situasjoner. 

Hva om man ved planlegging av nye skoleveier, endringer i kjøremønster eller vurderinger av farlige veikryss kunne benyttet all denne data som allerede er innhentet.

Ved å inngå samarbeid med Geodata AS kan Delta IFO nå tilby visuelle dashboard som viser hvor, når og hvor mange farlige situasjoner som oppstår i et bestemt område. For å fange opp nok data er man avhengig av å installere sensorer i en viss mengde kjøretøy.

Kollisjonsvarsling biler

Fotgjenger- og Syklistkollisjonsvarsling

Farlig filskiftevarsel

Avstandsmonitorering og varsling

Fartsoverskridelser

© 2020 DELTA IFO - Integrert Flåte Optimalisering